Културни забележителности

В селото функционира Читалище: "Съзнание"

Читалището през годините

В северните склонове на Стара планина, не далеч от Врачанския балкан на юг от град Мездра се е сгушило китното селце Типченица. Още през 1899 година по инициатива на учителите: Стоян Чорбанов, Георги Кръстев и Васил Цанов се основава читалище в селото. Читалище "Съзнание" започва да функционира с 26 члена. Учителката Гинка Кръстева открива неделно училище към читалището. Закупуват се книги за библиотеката. Подготвя се първото представление - драмата "Руска" в която единствената женска роля е играна от мъж. В продължение на много години към Читалището действат самодейни колективи - театрален, а по-късно и певчески.

С голям успех се преставят на Типченската сцена, в околните села и в град Мездра пиесите "Руска", "Тартюф", "Цигански табор", "Милионерът" и други.

В момента към Читалището действа един самодеен състав - Тригласен женски народен хор

 

 

Църквата „Св. Димитър” е построена през 1840 г. и е реставрирана през 2004 г. Тя е една от най-живописните в Мездренската община. Строена е през 1840 г. изцяло с дарения от населението. Градежът завършил за 4 год. В летописа на селото се казва, че новият храм израсъл върху основите на стар, от времето преди турското иго. Дълго време тук се помещавало и килийното училище. През 1870 г. зографът поп Петко Влашкоселец я изрисувал цялата, което било рядкост в неговата практика. Любопитно е, че почти всяка библейска сцена носи имената на местните хора-дарители, които са я поръчали.
Църквата е известна и с обезглавения образ на бог Саваот. Случката станала през 1880 г., когато хората от Типченица решили да построят кубе на ниската постройка от времето на робството и с това да отбележат освобождението си. При разрушаването на стените бил прекъснат стенописът с образа на Бог-Отец и от тогава до сега на стената край купола е останала само брадата му и фигурата.
Дървените икони на 2 века са добре запазени, защото навремето предприемчив свещеник от съседно село ги събрал и съхранил, докато църквата се рушала.